Tuesday, April 16, 2024
Home Entertainment Holi 2024: ਜੇਕਰ ਅੱਖਾਂ, ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਰੰਗ ਤਾਂ...

Holi 2024: ਜੇਕਰ ਅੱਖਾਂ, ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਰੰਗ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

Holi 2024: ਹੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਲੀ ਦੇ ਰੰਗ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੋਲੀ ‘ਚ ਰੰਗ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Holi 2024: ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਲਿਕਾ ਦਹਨ ਜਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਰੰਗਦਾਰ ਹੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ 25 ਅਤੇ ਕੁਝ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੰਗ ਖੇਡਣਗੇ। ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੰਗ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ, ਮੂੰਹ, ਨੱਕ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਸਾਇਣਕ ਰੰਗ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਲੀ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੰਨਾਂ ‘ਚ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ‘ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਲਟੇ ਕੰਨਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜੋ ਜਿਸ ‘ਚ ਰੰਗ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਸੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।

ਹੋਲੀ ਦੇ ਰੰਗ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਜੇਕਰ ਹੋਲੀ ਦਾ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਰਸਾਇਣਕ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਰੰਗ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੰਗਦਾਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਖਾਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਰੰਗ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਰੰਗ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਸਨਗਲਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਰੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Disclaimer: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। punjabistoryline.com ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ.http://PUNJABDIAL.IN

RELATED ARTICLES

24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 26 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦਿਨ, ਘੜੀ ਦੀ ਸੁਈ ‘ਚ ਵੱਜਣਗੇ 13, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਨਹੀਂ 26 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਜੀ ਹਾਂ, ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ...

ਵੋਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣਦੇ ਥਕ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਏਨੇ ਰੁਪਏ

ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 4650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ...

Mutual fund ਸਕੀਮ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Mutual Fund ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 26 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦਿਨ, ਘੜੀ ਦੀ ਸੁਈ ‘ਚ ਵੱਜਣਗੇ 13, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਨਹੀਂ 26 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਜੀ ਹਾਂ, ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ...

25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੋਇਆ ਧੋਨੀ ਦੇ ਛੱਕਿਆਂ ਦੈ ਫੈਨ, ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ‘MAHI’ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ 'ਚ...

ਮੋਗਾ ‘ਚ ਡਕੈਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਬਦਮਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਪਿਸਤੌਲ, ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਬਰਾਮਦ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡਕੈਤੀ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ...

Gangster Landa ਦੇ 12 ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਣੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ 

ਫੜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ 19 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੱਸਾ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਫਗਵਾੜਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ...

Recent Comments